• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vĩnh Long: Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn


Thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai thực hiện dự án xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long là đơn vị tham gia tích cực cùng với ngành nông nghiệp địa phương hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình. Năm 2014, Trung tâm đảm nhận toàn bộ hợp phần kỹ thuật, chuyển giao qui trình canh tác cho nông dân. Theo đó, Trung tâm tổ chức 77 cuộc tập huấn cho 1.876 nông dân tham gia mô hình tham dự, với tổng kinh phí 344.500 triệu đồng. Về chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm đã hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, hoặc 1 phải 5 giảm, hướng dẫn nông dân ghi chép sổ tay, hướng tới sản xuất theo qui trình GAP. Hoạt động này đã góp phần mở rộng 1.500 ha, nâng tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn toàn tỉnh trong vụ Đông Xuân 2013-2014 lên 3.182,9 ha, với 08 điểm sản xuất trên địa bàn 07 huyện của tỉnh. Ngoài tập huấn mở rộng, trong năm, Trung tâm còn tham gia triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) tại các cánh đồng mẫu lớn. Theo kế hoạch, đến cuối vụ Hè Thu, nông dân trong mô hình sẽ được cấp chứng nhận. Song song các hoạt động trên, Trung tâm còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa khuyến nông, phối hợp với các doanh nghiệp (Công ty CP phân bón Bình Điền, công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, ...) chuyển giao các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới, và hỗ trợ đầu vào giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

 

Kim Huệ - TTKN Vĩnh Long
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 

 Switch mode views: