• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hải Dương thu hút dự án FDI lớn nhất cả nước từ đầu năm


Dự án Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam-Canada có tổng vốn đăng ký 225 triệu USD được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đánh giá là dự án có vốn đăng ký đầu tư lớn nhất vào Việt Nam từ đầu năm đến nay.

 

 

 Switch mode views: