• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quảng Nam: Trình diễn 02 giống bí lai mới năng suất cao


Ngày 13/3/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam đã phối hợp với công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương (Vinaseed) tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả mô hình trồng bí xanh lai F1 Tara 888 và bí đỏ lai F1 Gold Start 998.

Đây là 2 giống bí lai F1 thế hệ mới, được Công ty cổ phần Giống cây trồng TW đưa vào trình diễn, áp dụng phương pháp giàn leo, sử dụng màng phủ nông nghiệp và áp dụng quy trình VietGAP, với diện tích 1.000 m2, tại vùng ra sản xuất rau VietGAP Lang Châu Bắc – Duy Phước – Duy Xuyên. Qua tham quan tại đồng ruộng đa số các đại biểu tham gia đánh giá cao hiệu quả của mô hình. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn, thu hoạch sau gieo từ 70 – 75 ngày, đặt ruột, thị dày, độ đồng đều cao, chất lượng thơm ngon, năng suất vượt trội và ít nhiễm sâu bệnh hại. Năng suất bí xanh lai F1 Tara 888 cho năng suất 3,7 tấn/500 m2, bí đỏ lai F1 Gold Star 998 cho năng suất 1,9 tấn/500 m2. Cả 2 mô hình cho tổng thu trên 14 triệu đồng/500 m2. Sau khi trừ chi phí mô hình cho lãi ròng 9,7 – 9,8 triệu đồng/500 m2, cao hơn gấp 2 lần so với sản xuất các giống bí địa phương. Đây được xem là cây trồng chuyển đổi hiệu quả cao, cần được nhân rộng.

 

Nguồn: khuyennongvn.gov.vn - Nguyễn Bích Lợi - TTKNKN Quảng Nam

 

 Switch mode views: