• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng kết các mô hình nuôi trồng thủy sản đa dạng hóa theo hướng VietGAP


Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Sóc Trăng phối hợp Ban Quản lý dự án (CRSD) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi hội thảo “Tổng kết các mô hình nuôi trồng thủy sản đa dạng hóa theo hướng VietGAP”.

Trong khuôn khổ dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”, ngày 21/3/2014, tại Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ Nông nghiệp Nam bộ, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Sóc Trăng phối hợp Ban Quản lý dự án (CRSD) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi hội thảo “Tổng kết các mô hình nuôi trồng thủy sản đa dạng hóa theo hướng VietGAP”. Tham dự Hội thảo có ông Lý Đại Lượng - Phó Giám đốc BQL dự án tỉnh Sóc Trăng; ông Võ Văn Bé - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh Sóc Trăng cùng nông dân thuộc 3 HTX nuôi trồng thủy sản của 2 xã Vĩnh Tân, Lai Hòa và phường Vĩnh Phước tham gia triển khai mô hình.

Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)” được thực hiện từ năm 2012-2017 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ được triển khai tại 8 tỉnh trong đó có Sóc Trăng. Với mục tiêu nhằm cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải, dự án có 4 hợp phần trong đó có hợp phần “Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững”. Thông qua các hoạt động của Hợp phần này, Ban quản lý Dự án đã hỗ trợ cho các hộ dân tại 4 huyện Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu xây dựng các mô hình trình diễn về nuôi trồng thủy sản bền vững theo hình thức nuôi luân canh và nuôi theo hướng VietGAP. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện, cùng nhau trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các mô hình nuôi luân canh cua biển, cá kèo, artemia tại thị xã Vĩnh Châu và huyện Cù Lao Dung; các mô hình nuôi tôm thẻ VietGAP tại huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề. Báo cáo cho thấy mặc dù kết quả thực hiện một số mô hình chưa đạt được kết quả như mong muốn về lợi nhuận hay kích cỡ, tuy nhiên ý thức sản xuất của người dân đã từng bước được cải thiện và nâng lên đáng kể. Cũng tại Hội thảo, ông Văng Đắt Phuông - Q. Giám đốc Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ Nông nghiệp Nam bộ đã có bài báo cáo tham luận và khẳng định lợi thế phát triển nuôi thủy sản nước lợ nói chung và lợi thế nuôi cua biển, artemia nói riêng tại thị xã Vĩnh Châu.

 

Nguồn: khuyennongvn.gov.vn - Hoa Duy Hải

Trung tâm Tập huấn và CGCN NN Nam Bộ

 

 Switch mode views: