• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quảng Nam: Triển khai mô hình khuyến nông chăn nuôi năm 2014


Năm 2014, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Nam triển khai 4 mô hình khuyến nông chăn nuôi bao gồm: chăn nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh học, chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh học, vỗ béo bò thịt và quản lý dịch bệnh vật nuôi dựa vào cộng đồng.

Mô hình chăn nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh học có quy mô 18.000 con gà/3.800 m2/60 hộ tại 4 huyện gồm Phú Ninh, Núi Thành, Nông Sơn và thành phố Hội An. Mô hình chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh học có quy mô 600 con heo/800 m2/40 hộ tham gia tại 3 huyện gồm Quế Sơn, Thăng Bình và Núi Thành. Đối với cả hai mô hình, các nông hộ tham gia được hỗ trợ 100% chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót, một phần công cải tạo chuồng trại. Mỗi mô hình được triển khai trong 4 tháng.

Nhằm nâng cao trọng lượng, chất lượng đàn bò nuôi thịt, mở ra hướng làm ăn mới trong phát triển kinh tế cho bà con nông dân về chăn nuôi thâm canh, mô hình vỗ béo bò thịt được triển khai tại các huyện Phước Sơn, Hiệp Đức và Nam Trà My với quy mô 120 con/120 hộ. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 20% thức ăn cho bò vỗ béo, 100% thuốc tẩy kí sinh trùng.

Đặc biệt, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Điện Bàn triển khai mô hình Quản lý dịch bệnh vật nuôi dựa vào cộng đồng với 8 nhóm hộ/120 hộ tham gia. Dự kiến thông qua tập huấn kỹ thuật, hình thành nhóm thực hiện quản lý dịch bệnh vật nuôi và họp tổ cộng đồng định kỳ hàng tháng dưới sự theo dõi xuyên suốt của nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và sinh hoạt cộng đồng, mô hình sẽ góp phần hình thành các vùng chăn nuôi an toàn. Tại đó vật nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, chủ động phòng bệnh, hạn chế các bệnh truyền nhiễm trong khu vực. Đồng thời nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh ở vật nuôi cho người chăn nuôi tham gia mô hình.

 

Thu Thủy - TTKNKN Quảng Nam
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 

 Switch mode views: