• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hà Giang: Triển khai trồng thử nghiệm 60 ha cây chanh leo


UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình) ký kết hợp đồng phối hợp trồng cây chanh leo tại 3 huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình.

Theo hợp đồng, cây chanh leo sẽ được triển khai trồng thí điểm trên diện tích 60 ha, trong đó huyện Vị Xuyên trồng 50 ha, Bắc Quang 5 ha và huyện Quang Bình trồng 5 ha. Nhằm triển khai trồng thành công diện tích cây chanh leo, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với các huyện tiến hành rà soát, qui hoạch địa điểm trồng cây chanh leo tại một số xã trên địa bàn của 3 huyện; Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sẽ hỗ trợ 100 % giá giống, 50 % giá phân bón và chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Tại các xã trong vùng qui hoạch, cây canh leo đã được tiến hành trồng từ đầu tháng 3/2014, cho tới thời điểm hiện nay đã được 40 – 45 ngày, chiều cao cây đạt trong bình từ 50 – 60 cm, cá biệt có cây đạt từ 1,4 – 1,7 m và đã bắt đầu leo giàn. Nhìn chung cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sâu bệnh hại thấp không đáng kể. Các địa phương đã tiến hành chôn cọc, làm cỏ và kéo dây thép làm giàn. Hy vọng, khi cây chanh leo cho thu hoạch sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân; và đó chính là cơ sở để tỉnh Hà Giang tiếp tục mở rộng diện tích cây chanh leo trong những năm tới nhằm góp phần nâng cao thu nhập, tạo tiền đề cho công tác xóa đói, giảm nghèo tại các vùng qui hoạch cây chanh leo trên địa bàn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Đối với Đề án phát triển cây chanh leo chính là một cơ hội lớn mở ra cho các địa phương, vì vậy các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình này. Lấy mô hình phát triển cây chanh leo để tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

 

Phạm Văn Phú - Chi cục BVTV Hà Giang
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 

 Switch mode views: