• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh: Hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất ngô giống F1


Chiều 17/3, tại tỉnh Trà Vinh đã diễn ra lễ ký kết dự án “Kinh doanh cùng người thu nhập thấp” giữa Quỹ Thách thức doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) với Cty CP Giống cây trồng Miền Nam (SSC).

VBCF sẽ tài trợ cho SSC triển khai hỗ trợ đồng bào Khmer tại các huyện Cầu Ngang, Trà Cú (Trà Vinh) chuyển đổi từ trồng lúa năng suất thấp sang SX ngô giống. Nông dân tham gia dự án được hướng dẫn kỹ thuật và tham gia hợp tác sản xuất hạt giống ngô lai F1 với SSC. Tổng kinh phí toàn dự án hơn 42,386 tỷ đồng, trong đó VBCF tài trợ gần 9,1 tỷ đồng.

Ông Hàng Phi Quang - Tổng Giám đốc SSC cho biết: Trước đây, nông dân tại khu vực triển khai dự án chỉ quen trồng lúa, phụ thuộc vào nước trời nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Thông qua dự án, nông dân được cấp hạt giống bố mẹ, ứng trước vốn đầu tư để SX ngô lai F1. “Ngoài Trà Vinh ra, SSC tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các tỉnh ĐBSCL, tạo ra những vùng chuyên SX ngô giống F1”.

Theo Nông nghiệp Việt Nam.

 

 Switch mode views: