• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Oxfam “rót” 8 triệu euro cho doanh nghiệp xã hội


Đây là thông tin được đại diện Oxfam công bố tại Hội thảo “Khởi động chương trình Đầu tư tác động Xã hội 2014-2015”  tại Hà Nội, sáng 1/4. Chương trình này đang được triển khai thử nghiệm tại ba nước Uganda, Nigeria và Việt Nam với tổng vốn dự kiến là 8 triệu euro.

 

Doanh nghiệp vừa vào nhỏ có tác động tích cực đến các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên là đích đến của "dòng tiền Oxfam". (ảnh minh họa)

Chương trình Đầu tư tác động xã hội của Oxfam nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) có hoạt động kinh doanh tác động tích cực đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thông qua chương trình, Oxfam sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội (DNXH) về vốn dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả, khả năng kinh doanh.

Đối tượng chương trình nhắm đến là các DN vừa và nhỏ đang trực tiếp tạo ra các tác động tích cực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên.

Các DN được lựa chọn là những đơn vị đang có nhu cầu về vốn (bao gồm vốn vay và vốn góp) để phát triển DN nhằm mục đích nâng cao tác động xã hội và duy trì phát triển bền vững nhưng hiện chưa đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay thông thường của ngân hàng thương mại hoặc chưa đủ điều kiện kêu gọi góp vốn.

Tại Việt Nam, Chương trình Đầu tư tác động xã hội sẽ cung cấp các khoản vay cho các DNXH đáp ứng được yêu cầu về đầu tư với quy mô khoản vay từ 10.000 euro đến 1,5 triệu euro.

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) sẽ là một trong các đối tác phối hợp cùng Oxfam thực hiện các hoạt động của chương trình.

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam.

 

 Switch mode views: