• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cuộc họp đầu tiên của Nhóm làm việc WCO về Hiệp định tạo thuận lợi thương mại WTO


Cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm làm việc của WCO về Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO vừa diễn ra vào 11-12/03/2014 tại Brussels với sự tham gia của các đại diện đến từ Cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Ngoại giao các nước thành viên, các đối tác liên quan bao gồm WTO, các tổ chức quốc tế đại diện cho các cơ quan tại biên giới, các nhà tài trợ và khu vực tư nhân.

Ngài Tổng Thư ký WCO, Kunio Mikuriya đã tham dự và phát biểu khai mạc tại cuộc họp. Trong bài phát biểu, Ngài Kunio Mikuriya nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan Hải quan trong việc thực hiện Hiệp định của WTO về Tạo thuận lợi thương mại và vai trò của WCO trong việc hỗ trợ các nước thành viên thông qua việc cung cấp các công cụ, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực.

 

Tuyên bố Dublin tháng 12/2013 nêu rõ mục đích của việc thành lập Nhóm làm việc này nhằm tham mưu cho Ủy ban Chính sách, Ủy ban Kỹ thuật thường trực, Ủy ban Xây dựng năng lực và Tổng thư ký WCO về toàn cảnh các vấn đề liên quan đến Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO (ATF). Nhóm làm việc ATF là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực của cộng đồng Hải quan toàn thế giới trong việc triển khai ATF, kêu gọi hỗ trợ và tư vấn của WCO trong việc thực hiện và giám sát ATF. Những công việc cụ thể sẽ được tiến hành bởi Nhóm làm việc và đưa ra trước các Ủy ban có liên quan để thông qua hoặc đưa ra định hướng tiếp theo.
Nhóm làm việc đã bầu Bà Gugu Treasure Dlamini (Swaziland), làm Chủ tịch và Ngài Carlos G. Enriquez Montes (Mexico) làm Phó Chủ tịch.
Đại biểu tham dự đều nhất trí về vai trò của WCO trong việc triển khai thực hiện ATF, các lợi thế của WCO, các hoạt động mang tính chuẩn mực được đưa ra tại các tài liệu hướng dẫn, khuyến nghị liên quan, việc hợp tác của WCO với các tổ chức quốc tế khác, mạng lưới chuyên gia sẵn có, và chiến lược thông tin ATF của WCO cùng với kinh nghiệm trong việc hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực. Việc hợp tác với các tổ chức và quốc gia tài trợ trong việc chia sẻ hoạt động nhằm hỗ trợ ATF chính là công cụ cho việc thực hiện có hiệu quả và hiệu lực ATF.
Ngài Tổng Thư ký đã chính thức khởi động hoạt động của Nhóm làm việc ATF và khẳng định “với vai trò là một tổ chức liên chính phủ hàng đầu về vấn đề hải quan và tạo thuận lợi thương mại, WCO, cùng các Cơ quan Hải quan thành viên đang đóng vai trò tiên phong trong việc thực hiện ATF. Cộng đồng hải quan toàn cầu sẽ cùng hợp tác nhằm đạt tới hướng tiếp cận hài hòa sử dụng các công cụ của WCO. Bên cạnh đó, WCO cũng sẽ dành cho các nước thành viên các hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực nhằm thực hiện ATF”.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

 

 Switch mode views: