• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển nông thôn mới


Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chương trình chung của Liên Hợp Quốc UNJP 051 để hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (NTP) về phát triển nông thôn mới (NRD).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) là cơ quan chủ quản, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) sẽ đóng vai trò dẫn đầu từ phía Liên Hiệp Quốc và điều phối các hỗ trợ của 6 cơ quan khác của Liên Hợp Quốc.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc nỗ lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để thực hiện Chương trình mặt trận Tổ quốc - Nông thôn mới (CTMTQG- NTM), tìm kiếm nâng cao thu nhập, sinh kế và mức sống của người dân nông thôn trong bối cảnh hòa nhập công bằng và tăng trưởng bền vững. Mục tiêu của chương trình là "để cung cấp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho các chương trình mục tiêu quốc gia (NTP) để phát huy tiềm năng của nông thôn Việt Nam và điều phối các hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan Liên Hợp Quốc nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan vào chương trình mục tiêu quốc gia, thông qua việc cải thiện môi trường và năng lực lập kế hoạch xây dựng chính sách để triển khai thực hiện các Nghị quyết Tam Nông.

Chương trình gồm 3 hợp phần, bao gồm: Nâng cao hiểu biết của người sản xuất và cư dân nông thôn; Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, chiến lược và đầu tư công; Điều phối, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian thực hiện chương trình là 3 năm (kể từ ngày dự án được phê duyệt) với tổng kinh phí thực hiện chương trình 1,39 triệu USD.

 

(Theo fao.org.vn)

 

 Switch mode views: