• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giá như không phải đi vay thì tốt biết mấy!


Vay nợ ODA đồng nghĩa với việc sẽ bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản kinh tế khác.

 

 

 Switch mode views: