• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thảo về “Huy động nguồn lực” tại Melaka, Malaysia


Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương về tăng cường năng lực (ROCB A/P), phối hợp với Hải quan Malaysia tổ chức Hội thảo Khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần đầu của WCO về chủ đề huy động nguồn lực tại Melaka, Malaysia từ ngày 24 đến ngày 28/2/2014 dưới sự tài trợ và hợp tác từ Hải quan Nhật Bản.

Tham dự hội thảo có 24 đại biểu đến từ 23 nước thành viên khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hướng dẫn hội thảo là các chuyên gia đến từ Ban Thư ký WCO và ROCB A/P. Ngoài ra, tham dự hội thảo còn có đại diện của 3 nhà tài trợ là Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á và Hải quan Nhật Bản.

Đại diện các nhà tài trợ đã tích cực tham gia trao đổi và thảo luận về cách thức huy động nguồn lực như là chìa khóa thực hiện thành công các chương trình cải cách và hiện đại hóa hải quan, thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ góc độ nhà tài trợ.

Hội thảo do WCO và ROCB A/P tổ chức lần này là nhằm tiếp tục hỗ trợ cơ quan hải quan các nước tăng cường thu hút các nhà tài trợ hậu thuẫn cho các chương trình cải cách và hiện đại hóa của mỗi nước. Trước đó, WCO và ROCB A/P đã cùng tổ chức hội nghị các nhà tài trợ khu vực vào tháng 5/2012 để giúp các nước thành viên trong khu vực A/P nâng cao nhận thức về việc thiết lập quan hệ đối tác với các nhà tài trợ. Hội thảo tại Melaka lần này là bước tiếp theo sự kiện trong năm 2012 và giúp các thành viên xem xét nhu cầu huy động nguồn lực ở cấp quốc gia.

Xuất phát từ nhu cầu của các nước thành viên khu vực A/P về chủ đề mới này, nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao đã tham dự hội thảo và thảo luận cách thức thực hiện tiếp theo. Các đại biểu trong năm ngày hội thảo đã xây dựng các tình huống vận động tài trợ/ đề xuất dự án sơ khảo ban đầu để tiến tới xây dựng các dự án tăng cường năng lực thực tế trong tương lai. Hội thảo được nhìn nhận là kịp thời và đáp ứng nhu cầu tăng cường hợp tác giữa cơ quan hải quan và các nhà tài trợ để thực hiện thành công chương trình cải cách và hiện đại hóa hải quan. WCO, ROCB A/P, các đại biểu và nhà tài trợ nhất trí tiếp tục cộng tác về nội dung này.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

 

 Switch mode views: