• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thảo giới thiệu kỹ năng tham vấn


Thực hiện dự án tăng cường năng lực do Cơ quan hợp tác phát triển Na Uy (NORAD) hỗ trợ thông qua Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) về lĩnh vực phát triển quan hệ đối tác, Nhóm công tác về phát triển quan hệ đối tác của Tổng cục Hải quan đã phối hợp cùng với chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới tổ chức hội thảo giới thiệu kỹ năng tham vấn cho cán bộ, công chức hải quan.

Hội thảo được tổ chức tại ba khu vực Bắc Trung Nam, lần lượt từ ngày 6 – 7/3/2014 tại Hà Nội, từ ngày 10 – 11/3/2014 tại Đà Nẵng, và từ ngày 13 – 14/3/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo tại mỗi khu vực có 23 đại biểu là các Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ, các Chi cục trưởng, Chi cục phó của các Cục Hải quan tỉnh/thành phố. Hướng dẫn tại hội thảo là các chuyên gia đến từ Ủy ban tăng cường năng lực của Tổ chức Hải quan thế giới.

Hội thảo là một trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ của dự án NORAD dành cho Hải quan Việt Nam về lĩnh vực phát triển quan hệ đối tác và là hội thảo đầu tiên giới thiệu về kỹ năng tham vấn. Cùng với vai trò ngày càng quan trọng của các bên liên quan đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của cơ quan hải quan, phát triển quan hệ đối tác đã trở thành một trong các mục tiêu của chiến lược phát triển hải quan trong thế kỷ thứ 21 của WCO. Tại nhiều khu vực, nhiều nước trên thế giới, phát triển quan hệ đối tác đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển, cải cách, hiện đại hóa hải quan, trong đó có Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu và sự cần thiết phát triển quan hệ đối tác trong nước, Hải quan Việt nam đã đề nghị WCO hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trên.

Tại hội thảo, chuyên gia WCO đã giới thiệu và làm rõ khái niệm về đối tác, các bên liên quan có thể trở thành đối tác của cơ quan hải quan, cách thức huy động các bên liên quan tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan. Thông qua phân tích và bằng các ví dụ cụ thể, chuyên gia WCO đã giúp các đại biểu hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa các hình thức huy động các bên liên quan tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan, mục đích ứng dụng cũng như ưu điểm và hạn chế của từng hình thức. Trong đó, chuyên gia WCO nhấn mạnh đến giá trị của tham vấn và tính chủ động của cơ quan hải quan các cấp trong việc tổ chức tham vấn với các bên liên quan. Tham vấn được xem như là công cụ hiệu quả thúc đẩy các bên ngồi lại với nhau và cùng nhau thảo luận giải quyết các vấn đề mà các bên cùng quan tâm. Tham vấn cần được tổ chức tại cả ba cấp: Tổng cục – Cục – Chi cục. Điều quan trọng là nhận diện, lựa chọn vấn đề tham vấn, đối tượng tham vấn, cách thức tổ chức tham vấn và quản lý sau tham vấn. Việc tổ chức tốt các khâu của tham vấn cùng với các kỹ năng cần thiết sẽ giúp cơ quan hải quan các cấp thu hút sự tham gia của các bên liên quan góp phần giải quyết các vấn đề từ chính sách, quy định pháp luật đến các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác hàng ngày.

Qua ba hội thảo, chuyên gia WCO kiến nghị cơ quan hải quan cần thúc đẩy các hoạt động tham vấn với các bên liên quan và xem đây là công việc thường xuyên của cơ quan hải quan các cấp. Phía dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ trang bị và nâng cao kỹ năng tham vấn cho Hải quan Việt Nam.

 

 Switch mode views: