• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dự án"Phát triển mô hình nuôi cá lúa": Hiệu quả "kép" sau 2 năm thực hiện


Sau 2 năm (2012-2013) triển khai dự án nuôi cá - lúa thực hiện tại 12 tỉnh/thành phố, kết quả đã mang lại hiêụ quả “kép”, đồng thời mở ra triển vọng giúp nông dân nâng cao hiêụ quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, giải quyết lao động nhàn rỗi và tăng thu nhập.

 

Hào hứng chuyển đổi


Thị trường tiêu thụ, vốn đầu tư và cơ giới hóa là các yếu tố tiên quyết để nông dân chuyển đổi cây trồng.

Mùa vàng trên cánh đồng lớn


Nông dân tham gia cánh đồng lớn điểm do UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện vừa thu hoạch xong vụ lúa ĐX 2013-2014 thắng lợi lớn cả về năng suất và lợi nhuận.

 

 Switch mode views: