• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hải Dương: Sơ kết đợt I và triển khai kế hoạch diệt chuột đợt II vụ xuân 2014


Sau đợt I diệt chuột đồng loạt hiệu quả đầu vụ xuân 2014, ngày 02/4/2014, Ban chỉ đạo diệt chuột huyện Nam Sách (Hải Dương) đã tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm đợt I và triển khai kế hoạch diệt chuột đợt II.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ đạo (BCĐ) diệt chuột của huyện, các chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN).

Tong đợt I diệt chuột, toàn huyện đã sử dụng hết 525,2 kg thuốc chuột Cat 0,25WP do tỉnh và huyện hỗ trợ. Qua nghiệm thu, ước diệt được 157.560 con chuột, tăng 3,5 lần so với cùng kì năm 2013. Có được kết quả này là do sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự hoạt động tích cực của BCĐ diệt từ huyện đến cơ sở và nông dân các xã, thị trấn...Có 08/19 xã, thị trấn xuất sắc trong công tác này. Đến thời điểm hiện nay, mức độ chuột hại trên cây trồng đã hạn chế rất nhiều.


Ngoài những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra phương hướng kế hoạch diệt chuột đợt II của huyện. Dự kiến dùng thuốc đợt II đồng loạt từ ngày 09-10/4/2014. Nguồn thuốc Cat vẫn do tỉnh và huyện hỗ trợ với lượng là 307,7 kg, lượng thuốc đặt trung bình 2-3 kg/ha. Đồng thời, BCĐ cũng đề ra một số cách làm cụ thể như: Tuyên truyền sâu rộng và thông báo ngày đánh bắt đồng loạt trong nhân dân, hướng dẫn các tổ diệt chuột và nông dân cách trộn mồi, đặt bả hiệu quả...Trần Thị Liên - Trạm khuyến nông Nam Sách, Hải Dương.
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 

 Switch mode views: