• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quảng Điền (Thừa Thiên Huế): Diện tích bị nhiễm đạo ôn lan rộng


Theo Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay tình hình sâu bệnh hại lúa diễn biến khá phức tạp, nhất là bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá, có khả năng ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Cụ thể: Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại ở hầu hết các Hợp tác xã (HTX) với mật độ rải rác, chủ yếu giai đoạn nhộng, bướm; bệnh đạo ôn nhiễm 120 ha, chủ yếu trên các giống IR38, Xi23, TH5, tỷ lệ bệnh từ 5 -10%, phân bố chủ yếu ở các HTX Bắc Vinh 50 ha, HTX Đông Vinh 10 ha, HTX Số 2 Sịa 10 ha, HTX An Xuân 10 ha, HTX Kim Thành 8 ha,...trong đó có 3 ha ở HTX Bắc Vinh bị cháy chòm (giống TH5).


Theo dự báo, với diễn biến tình hình thời tiết như hiện nay rất thuận lợi cho sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn và các loại bệnh khác tiếp tục phát sinh gây hại, có khả năng ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

 

Công Cường
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 





 



Switch mode views: