• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giao dịch thương mại toàn cầu ngành thủy sản đạt mức kỷ lục


Sản lượng thủy sản toàn cầu từ các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm 2014 ở mức 160 triệu tấn, tăng từ mức 157 triệu tấn năm ngoái, trong khi đó kỳ vọng giá trị xuất khẩu sẽ đạt 136 tỷ đô la.

Đó là những số liệu thống kê từ Hội đồng thương mại thủy sản của FAO công bố trong cuộc họp tại Bergen, Nauy. Theo nhận định của FAO, thương mại thủy sản đang tăng sẽ tạo ra nhiều của cải cho xã hội hơn so với thời kỳ trước đây, tuy nhiên các quốc gia cần phải hỗ trợ ngư dân đánh bắt và nuôi trồng quy mô nhỏ để cùng phát triển.


Các quốc gia đang phát triển tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung thủy sản trên thị trường thế giới, chiếm khoảng 61% tổng xuất khẩu thủy sản toàn cầu tính theo số lượng và 54% theo giá trị, số liệu thống kê trong năm 2012. Tổng giá trị xuất khẩu (sau khi đã trừ nhập khẩu) đạt 35,3 tỷ đô la, cao hơn so với một số mặt hàng nông sản khác cộng lại bao gồm gạo, thịt, sữa, đường và chuối. Tuy nhiên lợi ích từ thương mại quốc tế không phải luôn luôn tập trung vào cộng đồng ngư dân quy mô nhỏ, mặc dù các hộ ngư dân đánh bắt và nuôi trồng quy mô nhỏ chiếm khoảng 90% lực lượng lao động toàn cầu của ngành, FAO cho biết.


FAO đang thúc giục các nước hỗ trợ ngư dân quy mô nhỏ - nửa trong số đó là phụ nữ - nhằm vượt qua một số rào cản như thiếu khả năng thương lượng và tiếp cận tín dụng, khó khăn trong việc đáp ứng các quy định tiếp cận thị trường và thương mại liên quan đến cơ sở hạ tầng nghèo nàn, để họ có thể tiếp cận các thị trường địa phương, toàn cầu và đặc biệt là trong khu vực.


Chuvan (tổng hợp theo FAO)
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 

 Switch mode views: