• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nga: Sản lượng thịt lợn sẽ tăng 1 triệu tấn


Trong những năm tới, ngành công nghiệp sản xuất thịt lợn tại Nga sẽ phát triển một cách có hệ thống. Theo dự đoán giai đoạn 2014-2020, tổng số tăng trưởng ngành thịt lợn Nga sẽ đạt 1 triệu tấn.

Giám đốc điều hành của Liên minh các nhà sản xuất thịt lợn Quốc gia, Yuri Kovalev cho biết: "Dự báo này có khả năng trở thành hiện thực nhờ chương trình hỗ trợ liên tục của ngành trong thời gian qua. Trong khoảng 4-5 năm tới, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục tăng sản lượng thịt lợn khoảng 200.000-250.000 tấn trọng lượng sống mỗi năm. Điều này sẽ đòi hỏi mức đầu tư hơn 100 tỷ RUB (tương đương 3 tỷ USD). Trong những năm gần đây, chúng tôi đã phân bổ khoảng vốn đầu tư 350 tỷ RUB (tương đương 10 tỷ USD) và bây giờ chúng tôi vẫn cần một phần ba số tiền đầu tư này để tăng sản lượng 900.000 - 1.000.000 tấn".


Theo tính toán của Liên minh các nhà sản xuất thịt lợn Quốc gia Nga, 300.000 tấn sản lượng gia tăng này sẽ được tiêu thụ trong nước khi nhu cầu thị trường nội địa ngày càng tăng, dự kiến tăng 1,5% mỗi năm cho đến năm 2020 (từ 3,3 triệu tấn lên 3,6 triệu tấn).

Khoảng100.000 tấn được kỳ vọng sẽ thay thế sự sụt giảm sản lượng từ các trang trại nuôi lợn lâu năm, khoảng 200.000 tấn sẽ gúp quốc gia giảm lượng nhập khẩu từ 1.000.000 tấn xuống còn 800.000 tấn. Khoảng 300.000 tấn sẽ thay thế sản lượng được dự đoán suy giảm của các trang trại tư nhân từ mức 800.000 tấn trong năm 2013 xuống còn 500.000 tấn vào năm 2020. Khoảng 100.000 tấn còn lại sẽ được xuất khẩu.


Tú Quyên (theo pigprogress.net)
 

 

 Switch mode views: