• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quảng Ngãi: Sơ kết 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới


Ngày 01/4/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sơ kết 3 năm triển khai xây dựng Chương trình MTGG về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2011-2013.

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể (trong đó có 01 họ tộc) và 31 cá nhân đã có thành tích trong phong trào “Quảng Ngãi chung sức XDNTM” giai đoạn 2011-2013.

Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận về kinh nghiệm triển khai XDNTM của các địa phương trong tỉnh. Theo Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về XDNTM tỉnh Quảng Ngãi, trong số 164 xã của 13 huyện thực hiện chương trình XD NTM, đến thời điểm này có 155/164 xã hoàn thành và phê duyệt qui hoạch tổng thể XDNTM.


Hiện có 33/164 đang triển khai lập qui hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, các điểm dân cư và qui hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp. Công tác lập qui hoạch chung XDNTM cấp xã trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành; qui hoạch chi tiết đã được triển khai ở 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí vào năm 2015.


Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trìnhXDNTM, số lượng tiêu chí tăng thêm ở mỗi xã đạt bình quân 2,4 tiêu chí/xã, có một số xã lượng tiêu chí tăng rất nhanh, như Bình Dương (huyện Bình Sơn) tăng 9 tiêu chí, đạt 16/19 tiêu chí…


Với mục tiêu đến năm 2015 có 33/164 xã đạt tiêu chí NTM, nhiều huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình để làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình MTQG về XDNTM , phần lớn kế hoạch chưa thật sự trọng tâm và cụ thể, nghiêng về đầu tư cơ sở hạ tầng mà thiếu chú trọng đến quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đặc biệt việc xác định nguồn vốn còn nhiều lúng túng, thiếu sự lồng ghép với các chương trình khác, trong khi đó nhu cầu đầu tư lại quá cao, chưa phù hợp với thực tế. Thực tế triển khai thực hiện ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là chậm và còn nhiều lúng túng, chưa đạt yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, đến 6/2014, 100 số xã hoàn thành việc lập đề án XDNTM để làm cơ sở triển khai thực hiện chương trình. Kế hoạch năm 2014-2015, tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, như giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học,… trong đó ưu tiên cho công trình ở cấp thôn hoặc trực tiếp gắn với sản xuất và đời sống thường nhật của người dân…

 

Hải Yến

Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

 

 Switch mode views: